ULLOA DEZA KICKBOXING E O TEU CLUBE DEPORTIVO PARA A PRACTICA DO KICKBOXING E A DEFENSA PERSOAL NO CONCELLO DE PALAS DE REI. SOMOS MEMBROS DA FEDERACIÓN GALEGA DE KICKBOXING E DA FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING. ANIMATE E PROBA.
A federación Galega de Kickboxing, encontrase integrada na Federación Española de Kickboxing ostentando a representación exclusiva de esta dentro da Comunidade Autónoma de Galiza.

Hoy habia 1 visitantes (2 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=